Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is ontworpen en wordt
onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of
aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken
van links (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Klussenbedrijf Markus
geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites.
Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan
ontstaan.

Privacy
Klussenbedrijf Markus respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie
en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Klussenbedrijf
Markus.
Dit houdt in dat er  niets zonder toestemming van Klussenbedrijf Markus mag worden
gekopieerd.